Naturlig-Vis gør en forskel

Afslutningskonference den 29. november 2018
Kl. 08.30 til 16.30

Afholdes på Faxe Midtskole, afdeling Sofiendal
Sofiendalsvejs 42a, 4690 Haslev

Program

8:30 – 9:00 Kaffe og mulighed for at orienterer sig mht. valg af workshops
9:00 – 9:15 Velkommen v/ Søren Thorborg og Aff Hjarnø
9:15 – 9:45

 Keynotespeaker Prof. Anja C. Andersen, Niels Bohr Instituttet

– målrettet inspiration og boost til lærerne

10:00 -12:00 Workshops, placeret efter aftale med skolen

 1. Kodning med droner, ATEA
 2. Kodning med robotten Fable, ATEA
 3. Fysik for en slik / Børsterobotten, Finn Skaarup
 4. (kun eftermiddag) Stråler i naturfag, Tommy Rasmussen
 5. Enzymjagten, Hands On, LIFE læringspakke til mellemtrinet
 6. Fællesfagligt forløb om kræft, LIFE Læringspakke til udskolingen
 7. Red dig Cell, Cellebiologi Hands On, LIFE læringspakke til udskolingen/gymnasiet
 8. KUBO workshop, Lekolar – LEIKA
 9. Det naturfaglige Sprog v/ Mette Mellerup
 10. Brorfelde, astronomi og skoletilbud
 11. Elevakademiet – oprettes ikke
 12. Micro-safari, indsamlingsmetoder, krible-krableforundring (indskoling)

→ Tilmelding til workshop

12:00 – 12:45  Frokost – Goodiebags
13:00 – 15:15 Besøg af borgmestre, direktører og udvalgsformænd
13:00 – 13:30 Keynotespeaker Ghita Wolf Andreasen ghita@engineerthefuture.dk og Line K. Kok, Vejle kommune
13:30 – 15:15 Workshops (samme som formiddag)

13:30 – 14:15 

 


14:15

Specielt for borgmestre, direktører og udvalgsformænd

Deltage i en særlig, lukket workshop med de andre kommuners politikere og skolechefer sammen med A.P.Møllerfondens repræsentanter og evaluatorerne fra NEUC

Rundt og snuse og besøge workshops

 15:15  Kaffe og en på opleveren
 15:25 – 16:00  Jan Hellesøe, Stand Up komiker
 16:00 – 16:15  Fælles foto og tak for aktiv deltagelse, energisk engagement og vilje til at lægge nye veje for elever og naturfag

Naturlig-Vis i rivende udvikling og der sættes naturfaglige spor på alle skoler

Strategi for 2017 – 18

Natur og teknologi får et ekstra løft og derfor er der tilbudt og igangsat kompetencekurser for både indskolingen og mellemtrinet i samarbejde med naturvejlederne og naturskolerne i Faxe, Køge og Stevns kommuner. 48 lærere er med på dette lidt anderledes kursus, et kursus opdelt i 4 faser, hvor vi sammen skole for skole bygger årsplaner og afprøver mellem hver kursus afholdelse.

OBS OBS Dette kursus vil også blive afholdt i 2018 – 2019 for både indskoling og mellemtrin.

Status for skoleåret 2016 – 17

17 lærere nu med linjefag i fysik – kemi

18 lærere nu med linjefag geografi

13 lærere nu med linjefag natur og teknologi

17 lærere igang med deres afsluttende modul 6 som naturfagsvejlder og 2 på delforløb fordi de er kommet til senere.

Lektionsstudierne sætter sine spor ude på skolerne

180 lærere med i lektionsstudiegrupper, skolernes egne professionelle læringsfælleskaber til udvikling af den professionelle kapital.

Se film optaget med fokus på lektionsstudier.

Du kan også se hele playlisten Lektionsstudier i Naturlig-Vis her

Status efter skoleåret 2015 – 2016

37 “nye” natur og teknologi lærere og 12 “nye” biologilærere i sving med at løfte en spændende undervisning med nye ideer ud til eleverne. Alle lærere som tidligere har undervist i fagene, men uden linjefag. Det har Naturlig-Vis nu ændret ved og dermed givet de 49 lærere nye kompetencer og færdigheder som inddrages direkte i undervisningen

180 lærere har gennem året været igang med lektionsstudier hjemme på egen skole. Det har været et år med udfordringer, tilpasninger og en masse aha opdagelser. Det kræver lidt af alle både ledelse, vejledere og lærere at opbygge den professionelle kapital, at sikre gode miljøer for professionelle læringsfælleskaber. Men det virker. Eleverne efterspørger mere af den spændende undervisning. “wow det var godt, du må godt sige til vores lærere, at det vil vi gerne have noget mere af”

19 lærere er nu halvt færdige med deres naturfagsvejleder uddannelse og alle er allerede nu med som vejledere på egen skole. Det betyder at alle skoler med en naturfagsvejleder som tovholder er på vej med at udvikle den naturfaglige kultur, den progressive naturfaglige undervisning fra 0. – 10 kl.

 

 

Historien bag Naturlig-Vis

Naturlig-Vis – Naturfagsprojekt i Faxe, Køge og Stevns kommuner støttet med 8 millioner fra A. P. Møller Fonden

Eleverne i Faxe, Køge og Stevs kommuner skal undervises på topniveau indenfor naturfag.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål støtter storstilet fælles satsning på kompetenceudvikling af lærerne i fagene natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi. I de kommende 4 år tilføres skolerne i de tre kommuner, som har søgt sammen, i alt 8 millioner kr.

Naturfagsprojektet Naturlig-Vis skal give videreuddannelse til alle naturfagslærere i de tre kommuner. Det fælles tværkommunale projekt vil dermed styrke de undervisningsfaglige kompetencer hos lærerne og udvikle nye undervisningsmetoder, der fremmer læring og styrker de naturfaglige miljøer på skolerne.

Elevernes resultater skal løftes indenfor naturfag de kommende år. Det er et af de helt overordnede mål i skolereformen. Derfor har kommunerne i fællesskab udviklet en fælles kommunal strategi om udvikling af bedre undervisning, der giver større motivation og mere læring for eleverne. Strategien skal dermed også give eleverne lyst til at søge de tekniske og naturfaglige ungdomsuddannelser, når de forlader folkeskolen.

Projektet skal også udvikle den åbne skole, som indgår i skolereformen. Som led heri skal der derfor etableres samarbejder med lokale virksomheder og andre lokale partnere om udvikling og gennemførelse af naturfaglig undervisning.

Billede af pp

Klik for at hente præsentationen